Wil jij je team effectief laten samenwerken en echt laten excelleren? Investeer dan niet alleen in de onderlinge relatie en gezelligheid met een avondje bowlen. Investeer juist in de samenwerking op de werkvloer. Jouw team gaat dan samen veel meer bereiken, wordt weerbaarder bij veranderingen en komt sneller met betere oplossingen om in te spelen op diezelfde veranderingen. 

Carlos Valdes-Dapena bij Mars Inc. concludeert in zijn onderzoek in de Harvard Business Review dat de meeste teambuildingsactiviteiten een verspilling van geld zijn. Maar wat moet je dan wel doen om je team beter te laten samenwerken? Begin bij de basis, het fundament van het team, en stel jezelf eens heel eerlijk de volgende vragen:

  • Is het gezamenlijke doel duidelijk?
  • Staan alle teamleden hier ook achter en matcht dit met hun persoonlijke doelen?
  • Weten we hoe de doelen behaald gaan worden en is dit de beste manier?
  • En komt ieder teamlid voldoende tot zijn recht met zijn wensen, behoeften en talenten?
  • Hoe werken we met elkaar samen? I
  • s dat ontspannen?
  • Voelt iedereen zich thuis, helpt men elkaar en vult men elkaar aan?

Als je de basis in beeld hebt, kun je zien waar jouw aandacht naartoe moet. Je kan tenslotte ook niet alles tegelijk aanpakken. We brengen, samen met het team, de kwaliteit van samenwerken in kaart en faciliteren dialoog tussen teamleden over Focus, Route, Drive en Verbinding*. 

FOCUS: Bij ieder team kun je op ieder moment in de ontwikkeling van het team afvragen of deze groep heldere doelen voor ogen heeft waar ze samen achter staan. Denk hierbij aan vragen als:

–      Wat willen we eigenlijk bereiken?

–      Wat zijn onze concrete doelen?

–      Wat zien we als gewenst resultaat van onze inspanning?

–      Wanneer zijn we tevreden over wat er bereikt is?

–      Staan we allemaal achter deze doelen?

–      Zo niet, waarom niet?

ROUTE: Is dit team in staat om de beste route te kiezen om de doelen te bereiken? Zijn de procedures en werkprocessen van dit team adequaat? Hierbij onderzoekt het team of bijvoorbeeld inhoudelijke argumenten wel of niet goed onderzocht worden. Wordt er altijd onderzocht welke keuzes door het team als haalbaar en uitvoerbaar wordt ingeschat en onderzoeken we of teamleden achter de keuze staan of dat ze juist afhaken.

DRIVE: Hierbij ligt de focus binnen het team op de vraag of dit team ieder teamlid voldoende tot zijn recht laat komen, met zijn wensen, behoeften en talenten. In het woord drive zit de persoonlijke motivatie van teamleden besloten. Hierin komen ook de onderlinge verschillen naar voren in het kader van werk- en leerstijlen, expertises, behoeften, ervaring en status in het team.

VERBINDING: Met de verbinding richt je je op de vraag of teamleden onderling ontspannen samenwerken. Ontwikkelt men een goed teamklimaat? Voelt iedereen zich thuis, helpt men elkaar en vult men elkaar aan?

–      Voelen teamleden zich veilig bij elkaar?

–      Gun je elkaar succes en is er geen sprake van jaloezie en onnodige concurrentie?

–      Heb je aandacht voor het welzijn van je teamgenoten?

–      Geef je elkaar openhartig feedback en bied je elkaar de ruimte om te praten?

“ Het is geen standaard training. We hebben al vele trainingen gehad en deze sprong er in positieve zin aan alle kanten uit. ”

WAT LEVERT DIT ALLES DAN OP?

1)    Efficiënte samenwerking

Als het team als geheel beter functioneert, kun je je focussen op je werkzaamheden en dat verschil merkt de klant!

2)    Gezamenlijke focus

Teamleden leren samenwerking beter te managen. Als de onderlinge rolverdeling duidelijk is, kun je beter presteren voor de klant.

3)    Dieper inzicht

Teamleden leren helder te communiceren en hun eigen rol in het team te bepalen.

Alleen sterke en betrokken teams zijn in staat om een top klantbeleving neer te zetten. En daarom adviseren wij om écht te investeren in je team en dat gaat verder dan een avondje bowlen en plezier maken. Dat begint bij het bepalen van de gezamenlijke focus, route, drive en verbinding.

Klantgericht Verbeteren werkt samen met Teamtalk. We zetten een door de Erasmus Universiteit wetenschappelijk gevalideerde teamscan in. Dit unieke instrument wordt ingevuld door alle teamleden en geeft daarmee inzicht in de kwaliteit van samenwerking. Daarna volgt een 12 weeks programma waarin teamleden beter leren functioneren, samenwerken, communiceren, doelen behalen én effectief ontwikkelen. Daarmee heb je de basis van je team dik op orde gebracht en zul je elke dag merken hoe fijn het is om onderdeel uit te maken van je topteam.

En goed nieuws, een avondje bowlen is dan nog leuker 🙂

*Bregje en Rupert Spijkerman, Navigeer je team naar succes (2010)