DISC analyse

Een van onze instrumenten voor een optimaal inzicht is de DISC analyse. De complexe werkelijkheid van mensen en hun gedrag wordt overzichtelijk en begrijpelijk. Want waarom hebben sommige mensen weerstand tegen veranderingen terwijl anderen het juist opzoeken? Waarom nemen bepaalde mensen altijd de leiding en volgen anderen liever? Of waarom zijn sommige mensen zo flexibel en hechten anderen aan procedures? DISC geeft het team de antwoorden.

Vooropgesteld: DISC plaatst mensen niet in hokjes en gaat verder dan simpelweg een kleur toekennen. Het gaat om de combinatie van kleuren en is gericht op je werkomgeving. Je gedraagt je waarschijnlijk bij je familie en vrienden tijdens een barbecue anders dan wanneer je onder druk staat op je werk. DISC richt zich alleen op je werkomgeving, waarbij we in de praktijk zien dat veel mensen toch ook veel dingen uit hun privé situaties herkennen.

Wat is de DISC analyse?

Op een overzichtelijke en toegankelijke manier brengt DISC de complexiteit van menselijk gedrag in kaart. Het teamlid vult een online vragenlijst in en krijgt inzicht in zijn of haar score op de vier hoofdstijlen:

D | ROOD: Hoe je omgaat met problemen en uitdagingen.

I | GEEL: Hoe je anderen beweegt en overhaalt tot jouw standpunt.

S | GROEN: Hoe je omgaat met (relationele) veranderingen in je omgeving.

C | BLAUW: Hoe je omgaat met regels, details en procedures.

In ieder mens zien we de vier basisstijlen terug. De reden waarom wij graag met de DISC methode werken is omdat het zich echt richt op de communicatie op dit moment en binnen dit team. Praktisch en toepasbaar dus!

WAT LEVERT EEN DISC ANALYSE JOUW TEAM OP?

Ieder teamlid ontvangt een persoonlijke analyse die in een individueel gesprek doorgenomen wordt. Zo vindt er direct een reflectie plaats over op welke wijze het gedrag en de communicatie van de persoon invloed heeft op het team. Deze persoonlijk analyse legt de basis voor het verdere traject. Wat zit er allemaal in?

  • Samenvatting “Wat is DISC?”

  • Persoonlijke score per stijl

  • Fundamentele eigenschappen die bij die score passen

  • Primaire talenten en bijbehorende uitdagingen

  • Trigger points om gemotiveerd te zijn en te blijven

  • Schets van de best passende werkomgeving

  • Concrete tips voor een optimale communicatie

  • Punten waaraan je zou kunnen werken om effectiever te worden

  • Hoe aan te sluiten en beter samen te werken en communiceren met andere stijlen

  • Een tool voor 360 graden feedback