DISC training

Door inzicht en wederzijds begrip bouw je aan een sterker en betrokken team. Na een DISC coachingsgesprek krijgt ieder teamlid meer inzicht in de eigen communicatie- en motivatievoorkeuren. Als ieder teamlid weet wat zijn eigen kwaliteiten en valkuilen zijn, is het interessant om te weten hoe deze zijn verdeeld in het team. Hiervoor zetten we het DISC teamwiel in. Hier combineren we de individuele profielen in een overzichtelijk visueel geheel, waardoor er inzicht in het team ontstaat.

Teamleden worden bewust van hun eigen gedrag en welke invloed zij hebben op andere teamleden. Onderhuidse irritaties, miscommunicatie en pijnpunten belemmeren de effectiviteit van je team en juist door deze bloot te leggen ontstaat er meer begrip voor elkaars verschillen. Vanuit die verschillen kunnen teamleden elkaar aanvullen en leg je de basis voor een sterk en betrokken team.

WAT LEVERT EEN DISC TRAINING JOUW TEAM OP?

De voor jouw team belangrijkste issues worden verklaard door en besproken aan de hand van het DISC teamwiel.

  • Inzicht in verdeling van kwaliteiten en valkuilen van teamleden

  • Inzicht in het effect van je eigen gedrag op het team

  • Meer begrip voor de wens om te veranderen/verbeteren

  • Open dialoog over ieders rol in het team

  • Elkaar aanspreken over gemaakte afspraken/acties

  • Effectievere werkoverleggen

  • Verklaring van voor jouw team belangrijke issues

Wij geloven dat meer inzicht en begrip leidt tot een betere samenwerking en dat resulteert weer in een sterk en betrokken team!