INTERVISIE

Tijdens een training krijgt de deelnemer inzicht en vooral veel zin om in de praktijk aan de slag te gaan. Maar dan blijkt de praktijk toch een stukje weerbarstiger dan de theorie. En hoe zorg je voor transfer van het geleerde in de praktijk? Intervisie helpt!

HOE WERKEN WIJ?

Wij leren het team om een goede, leerzame en constructieve intervisie met elkaar te hebben. Wij nemen deelnemers mee in de theorie en laten hen dit zelf ervaren in de praktijk. Met een concrete tool kunnen de teamleden zelf een goede intervisie sessie voeren.

Vanuit een basis van respect en positiviteit wordt de intervisie gestart. Belangrijke onderdelen in de intervisie:

  • focus bepalen

  • starten met wat ging er goed

  • feitelijk feedback geven

WAT LEVERT INTERVISIE JOUW TEAM OP?

Door het toepassen van deze intervisie verhoog je het rendement van de training én maken teamleden grote stappen in het geven van constructieve feedback. Win-win dus 🙂